رای به سایت :
106
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه شهید مطهری
ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری
چهارشنبه 02 اسفند 1396 -
مراسم ایام فاطمیه
مراسم ایام فاطمیه

مراسم ایام فاطمیه به مداحی حاج اقا خیاط پور در هیئت هنرستان مدبر برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1396/11/23 - 22:34
3
محبوب  
رای به خبر :