رای به سایت :
1065
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری
یکشنبه 01 ارديبهشت 1398 -

ستاد بزرگداشت هفته عقیدتی سیاسی
ستاد بزرگداشت هفته عقیدتی سیاسی

ستاد بزرگداشت هفته عقیدتی سیاسی ناحیه شهید مقاومت بسیج مطهری

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1397/01/23
مراسم شهادت امام موسی کاظم (ع)
مراسم شهادت امام موسی کاظم (ع)

مراسم شها دت امام موسی کاظم در ناحیه شهید مطهری

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1397/01/22
جلسه تفسیر قرآن کریم l
جلسه تفسیر قرآن کریم l

جلسه تفسیر قرآن کریم در ناحیه شهید مطهری

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1396/12/26
نشست معاونین نمایندگی  ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری
نشست معاونین نمایندگی ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری

نشست معاونین نمایندگی ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری حوزه 185شهید محمود کاوه

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1396/12/26
نشست معاونین نمایندگی  ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری
نشست معاونین نمایندگی ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری

نشست معاونین نمایندگی ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری حوزه 177شهید جهان آرا

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1396/12/26
نشست معاونین نمایندگی  ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری
نشست معاونین نمایندگی ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری

نشست معاونین نمایندگی ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری در حوزه 187

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1396/12/21
طرح الحافظون حضرت معصومه در ناحیه شهید مطهری
طرح الحافظون حضرت معصومه در ناحیه شهید مطهری

طرح الحافظون حضرت معصومه و روز زن در ناحیه شهید مطهری

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1396/12/20
نشست معاونین نمایندگی  ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری
نشست معاونین نمایندگی ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری

نشست معاونین نمایندگی ولی فقیه در ناحیه شهید مطهری با رابطین وشعب حوزه صالحین 178

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1396/12/20
جلسه معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی ناحیه شهید مطهری
جلسه معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی ناحیه شهید مطهری

جلسه معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی ناحیه شهید مطهری

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1396/12/20
مراسم تشییع وتدفین پیکر دو شهید گمنام ناحیه مطهری
مراسم تشییع وتدفین پیکر دو شهید گمنام ناحیه مطهری

مراسم تشییع وتدفین پیکر دو شهید مطهر دوشهید گمنام ناحیه شهید مطهری

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1396/12/20
مراسم حوزه مقاومت بسیج اصناف ناحیه شهید مطهری
مراسم حوزه مقاومت بسیج اصناف ناحیه شهید مطهری

مراسم حوزه مقاومت بسیج اصناف ناحیه شهید مطهری

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1396/12/20
جمع اوری سیاه پوشی نماز خانه ناحیه مطهری
جمع اوری سیاه پوشی نماز خانه ناحیه مطهری

جمع آوری سیاه پوشی نماز خانه ناحیه مطهری

ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 1396/12/20

1 2 3 4... 6