رای به سایت :
1063
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری
شنبه 28 مهر 1397 -
مسابقه قهرمانی ووشو کشور
تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری

مسابقه قهرمانی ووشو کشور

مسابقه قهرمانی ووشو کشور سبک جیت کان دو _A به میزبانی ستاد ناحیه شهید مطهری برگزار میگردد.
calendar
تاریخ : 1396/11/15 - 20:19
3
محبوب  
رای به خبر :