رای به سایت :
109
محبوب
حوزه 178 صالحین
ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری
سه شنبه 29 آبان 1397 -

کلاس آموزشی سایت قسم
کلاس آموزشی سایت قسم
    تاریخ› پنجشنبه 07 خرداد 1394 - 07:45

فضای مجازی حوزه 178 صالحین کلاس آموزشی سایت قسم را برگزار کرد

برگزاری دوره آموزش عادی به فعال بسیجیان
برگزاری دوره آموزش عادی به فعال بسیجیان
    تاریخ› پنجشنبه 07 خرداد 1394 - 07:25

به گزارش خبرنگار قسم از حوزه 178 صالحین ناحیه شهید مطهری، به همت حوزه مقاومت 178صالحین در پایگاه شهید نوری آموزش نظامی تبدیل عضویت عادی به فعال در سال 94 برگزارگردید

 همایش آسیب شناسی شبکه های اجتماعی
همایش آسیب شناسی شبکه های اجتماعی
    تاریخ› پنجشنبه 07 خرداد 1394 - 07:16

فضای مجازی حوزه 178 صالحین همایش آسیب شناسی شبکه های اجتماعی را در پایگاه شهید نوری برگزار کرد

همایش اقتصاد مقاومتی
همایش اقتصاد مقاومتی
    تاریخ› پنجشنبه 07 خرداد 1394 - 07:03

همایش اقتصاد مقاومتی به همت فضای مجازی حوزه 178 صالیحن برگزار گردید

دوره آموزش نظامی تبدیل عضویت عادی به فعال برگزار شد.
به همت حوزه 178 صالحین؛
دوره آموزش نظامی تبدیل عضویت عادی به فعال برگزار شد.
    تاریخ› دوشنبه 11 اسفند 1393 - 10:40

آموزش دوره عادی به فعال حوزه 178 صالحین در پایگاه شهید مقیسه برگزار شد.

RSS