تاریخ : پنجشنبه 21 دي 08:57
کد خبر : 638254
سرویس خبری : امام و رهبری
 

برگزاری نشست روشنگری در بیت شهید نوراله زاده

برگزاری نشست روشنگری در بیت شهید نوراله زاده

نشست روشنگری در بیت شهید نوراله زاده برگزار شد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید احمد عبادی  حوزه 178 صالحین  ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری ، به همت پایگاه شهید عبادی نشست روشنگری پیرامون مسایل سیاسی اخیر کشور با سخنرانی هادی سیاسی و با حضور خواهران پایگاه شهید عبادی برگزار شد.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ