پایگاه مقاومت بسیج شهیدان کاشانی
 
شنبه 02 تير 1397 -

رای به سایت :
2325
محبوب
کلام شهید بهشتی درباره ولایت
کلام شهید بهشتی درباره ولایت

دل به فرمان ولی داریم ما .... گوش بر امر سید علی داریم ما .... دست اگر آرد بسوی ذوالفقار .... امتی دارد سراسر سر به دار ....

1396/10/17 06:25