تاریخ : پنجشنبه 23 شهريور 03:36
کد خبر : 551596
سرویس خبری : عکس خبری
 

حلقه صالحین شهید محمد رضا دهقان

حلقه صالحین شهید محمد رضا دهقان

تشکیل حاقه شهید محمد رضا دهقان

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیدان مقدمی  حوزه 186 فضیلت  ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری ،اقدام به تشکیل حلقه کودکان ونوجوانان به مربیگری سرکار خانم یکتا انجام گردید سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ