تاریخ : پنجشنبه 21 تير 11:24
کد خبر : 701905
سرویس خبری : سایر محتوای ورزشی
 

تابستان خنک

تابستان خنک

اردوهای سیاحتی تابستانه

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیدان رحمانی  حوزه 188 مهدیه  ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری ، اردوی کوه پیمایی پارک جمشیدیه با حضور متربیان حلقه صالحین راهنمایی پایگاه شهیدان رحمانی برگزار شد.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ