پایگاه مقاومت بسیج شهید مسعود اکبریان
 
شنبه 05 اسفند 1396 -

رای به سایت :
258
محبوب

شهادت آیت‌الله صدوقی چهارمین شهید محراب
شهادت آیت‌الله صدوقی
شهادت آیت‌الله صدوقی چهارمین شهید محراب
    تاریخ› دوشنبه 12 تير 1396 - 02:30

امروز سالگرد شهادت آیت‌الله صدوقی چهارمین شهید محراب میباشد.

شامگاه مشترک بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 177 شهید جهان آرا به صرف افطار
شامگاه مشترک بسیجیان
شامگاه مشترک بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 177 شهید جهان آرا به صرف افطار
    تاریخ› پنجشنبه 11 خرداد 1396 - 14:33

شامگاه مشترک بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 177 شهید جهان آرا به صرف افطار در مسجد سلمان فارسی (ره)

شامگاه مشترک بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 177 شهید جهان آرا
شامگاه مشترک بسیجیان
شامگاه مشترک بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 177 شهید جهان آرا
    تاریخ› پنجشنبه 11 خرداد 1396 - 00:45

پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبریان از حوزه مقاومت بسیج 177 شهید جهان آرا برگزار می نماید:

RSS