پایگاه مقاومت بسیج شهید مفتح
 
دوشنبه 28 اسفند 1396 -

رای به سایت :
248
محبوب

برگزاری جلسه حلقه صالحین رده سنی پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه حلقه صالحین رده سنی پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› چهارشنبه 09 اسفند 1396 - 09:34

جلسه هفتگی حلقه صالحین رده سنی پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین رده سنی میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه حلقه صالحین رده سنی میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› چهارشنبه 09 اسفند 1396 - 09:14

جلسه هفتگی حلقه صالحین رده سنی میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه های صالحین رده سنی جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه حلقه های صالحین رده سنی جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› چهارشنبه 09 اسفند 1396 - 09:00

جلسه هفتگی حلقه های صالحین رده سنی جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری جلسه میقات صالحین به میزبانی پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه میقات صالحین به میزبانی پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 08 اسفند 1396 - 10:04

جلسه میقات صالحین حوزه 175 به میزبانی پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› یکشنبه 29 بهمن 1396 - 09:59

جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزار گردید.

برگزاری جلسه بصیرت افزایی اعضای حلقه های صالحین پایگاه بسیج شهید مفتح
برگزاری جلسه بصیرت افزایی اعضای حلقه های صالحین پایگاه بسیج شهید مفتح
    تاریخ› شنبه 07 بهمن 1396 - 09:12

جلسه بصیرت افزایی با حضور اعضای حلقه های صالحین پایگاه بسیج شهید مفتح مسجدالجواد (ع) برگزارگردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین رده سنی میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه حلقه صالحین رده سنی میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› شنبه 07 بهمن 1396 - 09:03

جلسه هفتگی حلقه صالحین رده سنی میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری جلسه حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 03 بهمن 1396 - 16:10

جلسه هفتگی حلقه های صالحین رده سنی جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری جلسه هیات منتظران موعود(عج) پایگاه بسیج شهید دکتر مفتح
برگزاری جلسه هیات منتظران موعود(عج) پایگاه بسیج شهید دکتر مفتح
    تاریخ› سه شنبه 26 دي 1396 - 11:55

جلسه هیات منتظران موعود(عج) پایگاه بسیج شهید دکتر مفتح مسجد الجواد(ع) با حضور اعضای حلقه های صالحین تشکیل گردید.

برگزاری نشست مشورتی و هم افزایی حلقه های صالحین پایگاه شهید دکترمفتح
برگزاری نشست مشورتی و هم افزایی حلقه های صالحین پایگاه شهید دکترمفتح
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 08:32

نشست مشورتی و هم افزایی حلقه های صالحین پایگاه شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) با هدف آمادگی درشرایط مشابه فتنه اخیر برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› چهارشنبه 20 دي 1396 - 09:45

جلسه هفتگی حلقه صالحین رده سنی میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) با حضوراعضاء تشکیل گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› چهارشنبه 20 دي 1396 - 09:32

جلسه هفتگی حلقه صالحین رده سنی نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری جلسه حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 19 دي 1396 - 16:25

جلسه هفتگی حلقه های صالحین رده سنی جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد (ع) برگزارگردید.

برگزاری جلسه سرگروه های حلقه های صالحین پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه سرگروه های حلقه های صالحین پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› چهارشنبه 06 دي 1396 - 11:01

جلسه سرگروه های حلقه های صالحین پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 16:22

جلسه حلقه صالحین رده سنی میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) همانند هفته های گذشته برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 16:14

جلسه حلقه های صالحین رده سنی جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد (ع) برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 16:05

جلسه حلقه صالحین رده سنی نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 14 آذر 1396 - 11:53

جلسه حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 14 آذر 1396 - 11:49

جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد (ع) برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 14 آذر 1396 - 11:42

جلسه حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزار گردید.

1 2 3 4... 7