پایگاه مقاومت بسیج شهید مفتح
 
یکشنبه 03 تير 1397 -

رای به سایت :
272
محبوب

حلقه صالحین شورای پایگاه
حلقه صالحین شورای پایگاه
    تاریخ› پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 06:22

جلسه ماهیانه شورای پایگاه در قالب حلقه صالحین شهید مفتح تشکیل گردید.

برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 14 آذر 1396 - 11:49

جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد (ع) برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 14 آذر 1396 - 11:42

جلسه حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 14 آذر 1396 - 11:27

جلسه حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 30 آبان 1396 - 15:25

جلسه حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 30 آبان 1396 - 15:19

جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجد الجواد(ع) برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 23 آبان 1396 - 13:58

حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری حلقه صالحین شورای پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین شورای پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 16 آبان 1396 - 16:23

جلسه حلقه صالحین شورای پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) باحضور اعضای حلقه برگزارگردید.

برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› چهارشنبه 15 شهريور 1396 - 10:43

جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

جلسه مشترک حلقه های صالحین
جلسه مشترک حلقه های صالحین
    تاریخ› سه شنبه 07 شهريور 1396 - 14:42

جلسه مشترک حلقه های صالحین با موضوع سواد رسانه ای برگزار گردید.

برگزاری جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 09:22

جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجد الجواد (عج) با حضور اعضای حلقه های صالحین برگزارگردید.

یرگزاری جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
یرگزاری جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 20 تير 1396 - 11:51

جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجد الجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری جلسه بصیرت افزایی پایگاه بسیج شهید مفتح
برگزاری جلسه بصیرت افزایی پایگاه بسیج شهید مفتح
    تاریخ› سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 - 11:06

جلسه بصیرت افزایی پایگاه بسیج شهید مفتح مسجدالجواد(ع) پیرامون مسائل انتخابات پیش رو برگزارگردید.

برگزاری جلسه هفتگی حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید مفتح
برگزاری جلسه هفتگی حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید مفتح
    تاریخ› چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396 - 09:38

جلسه هفتگی حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید مفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری جلسه هفتگی حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید مفتح
برگزاری جلسه هفتگی حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید مفتح
    تاریخ› چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396 - 09:28

جلسه هفتگی حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید مفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین نوجوان پایگاه بسیج شهید مفتح
برگزاری جلسه حلقه صالحین نوجوان پایگاه بسیج شهید مفتح
    تاریخ› چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396 - 09:24

جلسه هفتگی حلقه صالحین نوجوان پایگاه بسیج شهید مفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری جلسه هیات منتظران موعود(عج) پایگاه بسیج شهید مفتح
برگزاری جلسه هیات منتظران موعود(عج) پایگاه بسیج شهید مفتح
    تاریخ› سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 - 13:09

جلسه هیات منتظران موعود(عج) اردیبهشت ماه پایگاه بسیج شهید مفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

برگزاری جلسه بصیرت افزایی حلقه های صالحین پایگاه شهید مفتح
برگزاری جلسه بصیرت افزایی حلقه های صالحین پایگاه شهید مفتح
    تاریخ› سه شنبه 29 فروردين 1396 - 16:03

جلسه بصیرت افزایی حلقه های صالحین پایگاه شهید مفتح مسجدالجواد(ع) برگزار گردید.

برگزاری آخرین جلسه صالحین پایگاه شهید دکترمفتح در سال 95
برگزاری آخرین جلسه صالحین پایگاه شهید دکترمفتح در سال 95
    تاریخ› سه شنبه 24 اسفند 1395 - 12:50

آخرین جلسه حلقه های صالحین پایگاه شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) درسال 95 با حضور بسیجیان گرامی برگزارگردید.

برگزاری جلسه تربیتی ومعرفتی حلقه های صالحین پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه تربیتی ومعرفتی حلقه های صالحین پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
    تاریخ› سه شنبه 10 اسفند 1395 - 04:49

جلسه تربیتی ومعرفتی حلقه های صالحین پایگاه بسیج شهید دکترمفتح درمسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

1 2 3 4... 6