پایگاه مقاومت بسیج شهید مفتح
 
یکشنبه 03 تير 1397 -

رای به سایت :
272
محبوب

حلقه صالحین شورای پایگاه
حلقه صالحین شورای پایگاه
    تاریخ› پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 06:22

جلسه ماهیانه شورای پایگاه در قالب حلقه صالحین شهید مفتح تشکیل گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
برگزاری جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› پنجشنبه 16 مهر 1394 - 09:52

حلقه صالحین رده سنی بزرگسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح درمحل پایگاه مسجدالجواد(ع) دوشنبه شب بعد ازنمازمغرب وعشاء تشکیل جلسه داد.

برگزاری جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
برگزاری جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› پنجشنبه 16 مهر 1394 - 03:30

جلسه حلقه صالحین رده سنی نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح درمحل پایگاه مسجدالجواد(ع) دوشنبه شب بعد ازنمازمغرب وعشاء تشکیل جلسه داد.

برگزاری جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه شهیددکترمفتح مسجدالجواد (ع)
برگزاری جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه شهیددکترمفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 15 مهر 1394 - 15:43

جلسه حلقه صالحین رده سنی جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح درمحل پایگاه مسجدالجواد(ع) دوشنبه شب بعد ازنمازمغرب وعشاء تشکیل جلسه داد.

برگزاری جلسه حلقه صالحین شهید مطهری شورای پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
خبر/علیرضاموسایی
برگزاری جلسه حلقه صالحین شهید مطهری شورای پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› جمعه 27 شهريور 1394 - 04:30

برگزاری جلسه حلقه صالحین شهید مطهری شورای پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) درمحل پایگاه، چهارشنبه شب بعد ازنمازمغرب وعشاء برگزارگردید.

برگزاری جلسه قرآن و عترت پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
خبر/علیرضاموسایی
برگزاری جلسه قرآن و عترت پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 18 شهريور 1394 - 04:30

جلسه قرآن و عترت پایگاه بسیج شهید دکترمفتح درمحل شبستان مسجدالجواد(ع) برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه های صالحین پایگاه شهید دکتر مفتح مسجدالجواد (ع)
خبر/علیرضاموسایی
برگزاری جلسه حلقه های صالحین پایگاه شهید دکتر مفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 18 شهريور 1394 - 04:30

جلسه حلقه های صالحین پایگاه بسیج شهید دکتر مفتح درمحل شبستان مسجدالجواد(ع) دوشنبه شب بعد ازنمازمغرب وعشاء برگزارگردید.

نشست فرمانده و مربی محترم حوزه 175 شهید موحد دانش با اعضای شورای پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع)
خبر/علیرضا موسایی
نشست فرمانده و مربی محترم حوزه 175 شهید موحد دانش با اعضای شورای پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع)
    تاریخ› پنجشنبه 05 شهريور 1394 - 01:42

نشست صمیمی فرمانده و مربی محترم حوزه 175 شهید موحددانش با اعضاء محترم شورای پایگاه بسیج شهید دکتر مفتح در محل شبستان مسجد الجواد(ع) دوشنبه شب، بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین شورای پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
خبر/علیرضا موسایی
برگزاری جلسه حلقه صالحین شورای پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› جمعه 30 مرداد 1394 - 00:33

جلسه حلقه صالحین شورای پایگاه بسیج شهید دکتر مفتح درمحل شبستان مسجدالجواد(ع) بعد از نماز مغرب و عشاء تشکیل جلسه داد.

برگزاری جلسه حلقه صالحین سرگروههای پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
خبر/علیرضا موسایی
برگزاری جلسه حلقه صالحین سرگروههای پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› سه شنبه 27 مرداد 1394 - 17:31

جلسه حلقه سرگروههای صالحین پایگاه بسیج شهید دکترمفتح درمحل شبستان مسجدالجواد(ع) دوشنبه شب بعد ازنمازمغرب وعشاء تشکیل جلسه داد.

برگزاری جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
خبر/علیرضا موسایی
برگزاری جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› سه شنبه 27 مرداد 1394 - 17:24

حلقه صالحین رده سنی بزرگسالان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح درمحل شبستان مسجدالجواد(ع) دوشنبه شب بعد ازنمازمغرب وعشاء تشکیل جلسه داد.

برگزاری جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
خبر/علیرضا موسایی
برگزاری جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› سه شنبه 27 مرداد 1394 - 17:16

حلقه صالحین رده سنی جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح درمحل شبستان مسجدالجواد(ع) دوشنبه شب بعد ازنمازمغرب وعشاء تشکیل جلسه داد.

برگزاری جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
خبر/علیرضا موسایی
برگزاری جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› سه شنبه 27 مرداد 1394 - 17:10

حلقه صالحین رده سنی نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح درمحل شبستان مسجدالجواد(ع) دوشنبه شب بعد ازنمازمغرب وعشاء تشکیل جلسه داد.

برگزاری جلسه حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
خبر/علیرضا موسایی
برگزاری جلسه حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه شهیدمفتح مسجدالجواد (ع)
    تاریخ› سه شنبه 27 مرداد 1394 - 17:04

حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح درمحل شبستان مسجدالجواد(ع) دوشنبه شب بعد ازنمازمغرب وعشاء تشکیل جلسه داد.

تشکیل جلسه حلقه صالحین نوجوانان
خبر / صادق حسینی زاده
تشکیل جلسه حلقه صالحین نوجوانان
    تاریخ› چهارشنبه 14 مرداد 1394 - 04:13

حلقه صالحین شهید حسین فهمیده ویژه نوجوانان در شبستان مسجدالجواد(ع) تشکیل گردید

تشکیل جلسه حلقه صالحین جوانان
خبر / صادق حسینی زاده
تشکیل جلسه حلقه صالحین جوانان
    تاریخ› چهارشنبه 14 مرداد 1394 - 03:59

حلقه صالحین شهید حسن باقری ویژه جوانان در شبستان مسجدالجواد(ع) تشکیل گردید

تشکیل جلسه حلقه صالحین جوانان
خبر / صادق حسینی زاده
تشکیل جلسه حلقه صالحین جوانان
    تاریخ› چهارشنبه 14 مرداد 1394 - 03:51

حلقه صالحین شهید حسین خرازی ویژه جوانان در شبستان مسجدالجواد(ع) تشکیل گردید

تشکیل جلسه حلقه صالحین بزرگسالان
خبر / صادق حسینی زاده
تشکیل جلسه حلقه صالحین بزرگسالان
    تاریخ› چهارشنبه 14 مرداد 1394 - 03:42

حلقه صالحین شهید مفتح ویژه بزرگسالان در شبستان مسجدالجواد(ع) تشکیل گردید

تشکیل جلسه حلقه صالحین پیشکسوتان
خبر / صادق حسینی زاده
تشکیل جلسه حلقه صالحین پیشکسوتان
    تاریخ› چهارشنبه 14 مرداد 1394 - 03:22

حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه شهید دکتر مفتح در شبستان مسجدالجواد(ع) تشکیل گردید

دوره آموزشی شبکه شباب
خبر / صادق حسینی زاده
دوره آموزشی شبکه شباب
    تاریخ› شنبه 10 مرداد 1394 - 23:40

حضور مسول کانون فضای مجازی پایگاه در دوره آموزشی شباب

RSS
1 2