پایگاه مقاومت بسیج شهید مفتح
 
چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
261
محبوب
برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح

جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد (ع) برگزارگردید.

1396/09/14 08:19
برگزاری حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح

جلسه حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزار گردید.

1396/09/14 08:12
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح

جلسه حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزار گردید.

1396/09/14 07:57
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح

جلسه حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

1396/08/30 11:55
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح

جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجد الجواد(ع) برگزار گردید.

1396/08/30 11:49
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح

حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

1396/08/23 10:28
برگزاری حلقه صالحین شورای پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین شورای پایگاه بسیج شهید دکترمفتح

جلسه حلقه صالحین شورای پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) باحضور اعضای حلقه برگزارگردید.

1396/08/16 12:53
محرم 96 پایگاه بسیج شهید دکتر مفتح در یک نگاه
محرم 96 پایگاه بسیج شهید دکتر مفتح در یک نگاه

برگزاری مراسم محرم 96 به همت پایگاه بسیج شهید دکترمفتح و هیات محبان الجواد (ع) مسجدالجواد(ع) دریک نگاه

1396/07/12 12:20
برپایی شام غریبان به همت هیات محبان الجواد(ع) و پایگاه بسیج شهید مفتح
برپایی شام غریبان به همت هیات محبان الجواد(ع) و پایگاه بسیج شهید مفتح

شام غریبان به همت هیات محبان الجواد(ع) و پایگاه بسیج شهید مفتح پرشور برگزارگردید.

1396/07/12 12:11
گرامیداشت هفته دفاع مقدس توسط پایگاه بسیج شهیدمفتح
گرامیداشت هفته دفاع مقدس توسط پایگاه بسیج شهیدمفتح

گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همت پایگاه بسیج شهیدمفتح مسجدالجواد(ع) درقالب برپایی نمایشگاه صورت پذیرفت.

1396/07/01 10:41
آماده سازی وبرپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت ایام محرم پایگاه بسیج شهید مفتح
آماده سازی وبرپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت ایام محرم پایگاه بسیج شهید مفتح

به مناسبت فرارسیدن ایام محرم، پایگاه بسیج شهید مفتح وهیات محبان الجواد(ع) مسجد الجواد(ع) اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی نمودند.

1396/07/01 10:33
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح

جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

1396/06/15 06:13
برگزاری محفل انس با قرآن وعترت در پایگاه بسیج شهید مفتح
برگزاری محفل انس با قرآن وعترت در پایگاه بسیج شهید مفتح

محفل انس با قرآن وعترت در پایگاه بسیج شهید مفتح مسجدالجواد (ع) برگزار گردید.

1396/05/25 05:20
برگزاری جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
برگزاری جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح

جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجد الجواد (عج) با حضور اعضای حلقه های صالحین برگزارگردید.

1396/05/21 04:52
یرگزاری جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح
یرگزاری جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح

جلسه هیات منتظران موعود (عج) پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجد الجواد(ع) برگزارگردید.

1396/04/20 07:21
جلسه آموزش تجوید قرآن کریم در پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.
جلسه آموزش تجوید قرآن کریم در پایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

جلسه آموزش تجوید قرآن کریم درپایگاه بسیج شهید دکترمفتح مسجدالجواد(ع) با حضور اعضای حلقه های صالحین برگزارگردید.

1396/04/20 07:10
برگزاری جلسه بصیرت افزایی پایگاه بسیج شهید مفتح
برگزاری جلسه بصیرت افزایی پایگاه بسیج شهید مفتح

جلسه بصیرت افزایی پایگاه بسیج شهید مفتح مسجدالجواد(ع) پیرامون مسائل انتخابات پیش رو برگزارگردید.

1396/02/26 06:36
برگزاری جلسه هفتگی حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید مفتح
برگزاری جلسه هفتگی حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید مفتح

جلسه هفتگی حلقه صالحین میانسالان پایگاه بسیج شهید مفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

1396/02/20 05:08
برگزاری جلسه هفتگی حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید مفتح
برگزاری جلسه هفتگی حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید مفتح

جلسه هفتگی حلقه های صالحین جوانان پایگاه بسیج شهید مفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

1396/02/20 04:58
برگزاری جلسه حلقه صالحین نوجوان پایگاه بسیج شهید مفتح
برگزاری جلسه حلقه صالحین نوجوان پایگاه بسیج شهید مفتح

جلسه هفتگی حلقه صالحین نوجوان پایگاه بسیج شهید مفتح مسجدالجواد(ع) برگزارگردید.

1396/02/20 04:54

1 2 3 4... 6