پایگاه شهدای نوبخت
 
یکشنبه 10 ارديبهشت 1396 -

رای به سایت :
242
محبوب

برگزاری حلقه صالحین
برگزاری حلقه صالحین
    تاریخ› شنبه 09 ارديبهشت 1396 - 14:35

شهید حاج محمدیان

برگزاری جلسه صالحین
برگزاری جلسه صالحین
    تاریخ› شنبه 09 ارديبهشت 1396 - 14:33

حلقه شهید طلایی

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› شنبه 02 ارديبهشت 1396 - 12:37

به همت بچه های پایگاه شهدای نوبخت

قرارگاه تربیتی
قرارگاه تربیتی
    تاریخ› چهارشنبه 16 فروردين 1396 - 19:14

برگزاری جلسه قرارگاه تربیتی

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 22:21

به همت بچه های پایگاه شهدای نوبخت

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› شنبه 14 اسفند 1395 - 14:11

به همت بچه های پایگاه شهدای نوبخت

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› دوشنبه 09 اسفند 1395 - 22:16

به همت بچه های پایگاه شهدای نوبخت

برگزاری برنامه استخر
برگزاری برنامه استخر
    تاریخ› جمعه 15 بهمن 1395 - 17:52

ویژه حلقه‌ها ی صالحین شهید حاج محمدیان و شهید طلایی

بازدید از باغ موزه قصر
بازدید از باغ موزه قصر
    تاریخ› جمعه 15 بهمن 1395 - 12:03

به مناسبت دهه فجر

 حلقه صالحین شهید سودمند
حلقه صالحین شهید سودمند
    تاریخ› چهارشنبه 13 بهمن 1395 - 18:04

برگزاری حلقه صالحین شهید سودمند

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› پنجشنبه 07 بهمن 1395 - 00:29

به همت بچه های پایگاه شهدای نوبخت

 حلقه صالحین شهید سودمند
حلقه صالحین شهید سودمند
    تاریخ› چهارشنبه 06 بهمن 1395 - 23:42

برگزاری حلقه صالحین شهید سودمند

حلقه صالحین شهید سودمند
حلقه صالحین شهید سودمند
    تاریخ› پنجشنبه 23 دي 1395 - 00:11

برگزاری حلقه صالحین شهید سودمند

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› چهارشنبه 22 دي 1395 - 23:49

با حضور شورا پایگاه

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› پنجشنبه 16 دي 1395 - 16:34

با حضور شورا پایگاه

 حلقه صالحین شهید سودمند
حلقه صالحین شهید سودمند
    تاریخ› شنبه 04 دي 1395 - 17:14

برگزاری حلقه صالحین شهید سودمند

قصه ما به سررسید
محرم
قصه ما به سررسید
    تاریخ› شنبه 24 مهر 1395 - 18:24

امان از دل زینب

روز جهانی مساجد و پزشک
فرهنگی پایگاه برگزار کرد
روز جهانی مساجد و پزشک
    تاریخ› جمعه 05 شهريور 1395 - 02:24

درسال روز جهانی مساجد و پزشک از خادمان مسجد و سلامت در مسجد طلاچیان تقدیر شد

هیئت الشهدا
جلسه هفتگی
هیئت الشهدا
    تاریخ› جمعه 05 شهريور 1395 - 02:15

عمری از کرببلا نوشتم من نوشتتم حرمت بهشتم

هیئت الشهدا
هیئت هفتگی
هیئت الشهدا
    تاریخ› سه شنبه 02 شهريور 1395 - 01:44

این روضه های هفتگی را مدیون بی بی زینبیم...

1 2 3 4