پایگاه مقاومت بسیج شهدای نوبخت
 
جمعه 28 مهر 1396 -

رای به سایت :
287
محبوب

آخرین حلقه صالحین شهید سودمند در تابستان
حلقه صالحین
آخرین حلقه صالحین شهید سودمند در تابستان
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 1396 - 11:02

مسجد طلاچیان

حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› دوشنبه 20 شهريور 1396 - 13:19

با حضور شورا پایگاه

حلقه صالحین شهید سودمند
حلقه صالحین
حلقه صالحین شهید سودمند
    تاریخ› یکشنبه 12 شهريور 1396 - 14:31

مسجد طلاچیان

حلقه صالحین شهید سودمند
حلقه صالحین
حلقه صالحین شهید سودمند
    تاریخ› دوشنبه 06 شهريور 1396 - 11:40

مسجد طلاچیان

حلقه صالحین شهید سودمند
حلقه صالحین شهید سودمند
    تاریخ› پنجشنبه 12 مرداد 1396 - 20:12

مسجد طلاچیان

حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› دوشنبه 26 تير 1396 - 20:51

با حضور شورا پایگاه

برگزاری حلقه صالحین شهید علی طلایی
برگزاری حلقه صالحین شهید علی طلایی
    تاریخ› یکشنبه 25 تير 1396 - 19:01

پایگاه تابستانی مسجد طلاچیان

حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› سه شنبه 20 تير 1396 - 21:36

با حضور شورا پایگاه

حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› دوشنبه 12 تير 1396 - 18:48

به همت شورا پایگاه شهدای نوبخت

حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› شنبه 13 خرداد 1396 - 00:08

به همت شورا پایگاه شهدای نوبخت

حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› شنبه 16 ارديبهشت 1396 - 00:10

به همت شورا پایگاه شهدای نوبخت

 حلقه صالحین شهید سودمند
حلقه صالحین شهید سودمند
    تاریخ› سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 - 15:46

برگزاری حلقه صالحین شهید سودمند

برگزاری حلقه صالحین
برگزاری حلقه صالحین
    تاریخ› شنبه 09 ارديبهشت 1396 - 14:35

شهید حاج محمدیان

برگزاری جلسه صالحین
برگزاری جلسه صالحین
    تاریخ› شنبه 09 ارديبهشت 1396 - 14:33

حلقه شهید طلایی

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› شنبه 02 ارديبهشت 1396 - 12:37

به همت بچه های پایگاه شهدای نوبخت

قرارگاه تربیتی
قرارگاه تربیتی
    تاریخ› چهارشنبه 16 فروردين 1396 - 19:14

برگزاری جلسه قرارگاه تربیتی

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 22:21

به همت بچه های پایگاه شهدای نوبخت

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› شنبه 14 اسفند 1395 - 14:11

به همت بچه های پایگاه شهدای نوبخت

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهدای نوبخت
    تاریخ› دوشنبه 09 اسفند 1395 - 22:16

به همت بچه های پایگاه شهدای نوبخت

برگزاری برنامه استخر
برگزاری برنامه استخر
    تاریخ› جمعه 15 بهمن 1395 - 17:52

ویژه حلقه‌ها ی صالحین شهید حاج محمدیان و شهید طلایی

1 2 3 4... 5