پایگاه مقاومت بسیج شهید رسول رضایی
 
جمعه 02 فروردين 1398 -

رای به سایت :
701
محبوب
صفحه نخست ›› عکس خبری ›› حوزه 175 موحد دانش ›› پایگاه مقاومت بسیج شهید رسول رضایی
4
محبوب  
رای به خبر :
منزل به منزل یاد شهدا - تاسوعای حسینی
منزل به منزل یاد شهدا - تاسوعای حسینی

هیئت بسیجیان حسینی مسجدالرضا (ع ) - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
calendar
تاریخ : 1397/07/01 - 17:57

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید رسول رضایی  حوزه 175 موحد دانش  ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری ،هیئت عزاداران حسینی مسجدالرضا (ع) پایگاه شهید رسول رضایی در روز تاسوعا منزل به منزل به درب خانه شهدا رفتند و اقامه عزا نمودند. یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا رسم هیئت بسیجیان مسجدالرضا (ع) می باشد.


روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
روز تاسوعا - هیئت بسیجیان الرضا(ع) - پایگاه شهید رسول رضایی - یاد شهدا و دیدار خانواده شهدا
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 19193مطالب مرتبط