پایگاه مقاومت بسیج شهید رسول رضایی
 
جمعه 02 فروردين 1398 -

رای به سایت :
701
محبوب
صفحه نخست ›› عکس خبری ›› حوزه 175 موحد دانش ›› پایگاه مقاومت بسیج شهید رسول رضایی
3
محبوب  
رای به خبر :
نمایشگاه یاد یاران - بزرگداشت هفته دفاع مقدس
نمایشگاه یاد یاران - بزرگداشت هفته دفاع مقدس

فضا سازی و برپایی غرفه پینت بال - پایگاه شهید رسول رضایی
calendar
تاریخ : 1397/07/04 - 18:04

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید رسول رضایی  حوزه 175 موحد دانش  ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری ،نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی -

   به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی   ( فرهنگسرای اندیشه ) برپاست.

بسیجیان پایگاه شهید رسول رضایی اقدام به فضا سازی و برپایی غرفه در نمایشگاه یاد یاران نمودند.

 


نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
نمایشگاه یاد یاران – هفته دفاع مقدس – پایگاه شهید رسول رضایی - 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه 175 شهید موحد دانش در بوستان شهید منفرد نیاکی ( فرهنگسرای اندیشه ) ب
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 19193مطالب مرتبط