قسم | علم و دانش
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید حمید صدیق
 
یکشنبه 28 مرداد 1397 -

رای به سایت :
1057
محبوب

مسابقات تربیت بدنی
عکس/شاهین تهرانی
مسابقات تربیت بدنی
    تاریخ› چهارشنبه 24 دي 1393 - 22:30

مسابقات تربیت بدنی حلقه های صالحین در پایگاه شهید صدیق برگزار گردید

کلاس احکام تقلید برای صدیق 7
عکس/محمدهنردوست
کلاس احکام تقلید برای صدیق 7
    تاریخ› چهارشنبه 05 شهريور 1393 - 10:30

کلاس احکام تقلید برای صدیق 7 دیروز برگزار گردید.

حلقه صالحین صدیق 2
عکس/محمدهنردوست
حلقه صالحین صدیق 2
    تاریخ› دوشنبه 03 شهريور 1393 - 20:40

جلسه حلقه صالحین صدیق 2 برگزار گردید

پوستر اردوی اصفهان
پوستر/محمدهنردوست
پوستر اردوی اصفهان
    تاریخ› دوشنبه 03 شهريور 1393 - 00:50

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

اختتامیه اردوی اصفهان
عکس/محمدهنردوست
اختتامیه اردوی اصفهان
    تاریخ› دوشنبه 03 شهريور 1393 - 00:40

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

اردوگاه شهید بهشتی اصفهان 2
عکس/محمدهنردوست
اردوگاه شهید بهشتی اصفهان 2
    تاریخ› دوشنبه 03 شهريور 1393 - 00:30

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

کلاس اخلاق
عکس/محمدهنردوست
کلاس اخلاق
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 18:30

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

کلاس حلقه های صالحین
عکس/محمدهنردوست
کلاس حلقه های صالحین
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 17:10

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

هیئت محبان المجتبی ع کنار مزار شهید خرازی
عکس/محمدهنردوست
هیئت محبان المجتبی ع کنار مزار شهید خرازی
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 17:00

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

تخته فولاد اصفهان
عکس/محمدهنردوست
تخته فولاد اصفهان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 17:00

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

نشست بصیرتی،اعتقادی
عکس/محمدهنردوست
نشست بصیرتی،اعتقادی
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 16:50

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

پینت بال نوجوانان
عکس/محمدهنردوست
پینت بال نوجوانان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 16:40

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

اردوگاه شهید بهشتی اصفهان
عکس/محمدهنردوست
اردوگاه شهید بهشتی اصفهان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 14:30

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

مسجد امام خمینی اصفهان
عکس/محمدهنردوست
مسجد امام خمینی اصفهان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 11:40

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

بازار سنتی اصفهان
عکس/محمدهنردوست
بازار سنتی اصفهان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 11:35

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

بازدید از میدان امام خمینی اصفهان
بازدید از میدان امام خمینی اصفهان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 11:30

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

اردوی اصفهان(افتتاحیه)
عکس/محمدهنردوست
اردوی اصفهان(افتتاحیه)
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 11:04

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

اردوی اصفهان(حرکت)
عکس/محمدهنردوست
اردوی اصفهان(حرکت)
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 10:30

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

اردوی کردان/طرح شهید دستواره
ناحیه شهید مطهری/حوزه ی 175 شهید موحددانش/پایگاه شهیدصدیق
اردوی کردان/طرح شهید دستواره
    تاریخ› پنجشنبه 16 مرداد 1393 - 04:30

اردوی یک روزه ی طرح شهید دستواره

افتتاحیه پایگاه تابستانی بچه های صدیق
افتتاحیه پایگاه تابستانی بچه های صدیق
    تاریخ› جمعه 23 خرداد 1393 - 02:52

افتتاحیه پایگاه تابستانی بچه های صدیق در مسجدامام حسن مجتبی ع

RSS