پایگاه مقاومت بسیج شهید حمید صدیق
 
جمعه 02 فروردين 1398 -

رای به سایت :
1060
محبوب

پوستر اردوی اصفهان
پوستر/محمدهنردوست
پوستر اردوی اصفهان
    تاریخ› دوشنبه 03 شهريور 1393 - 05:20

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

اختتامیه اردوی اصفهان
عکس/محمدهنردوست
اختتامیه اردوی اصفهان
    تاریخ› دوشنبه 03 شهريور 1393 - 05:10

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

اردوگاه شهید بهشتی اصفهان 2
عکس/محمدهنردوست
اردوگاه شهید بهشتی اصفهان 2
    تاریخ› دوشنبه 03 شهريور 1393 - 05:00

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

کلاس اخلاق
عکس/محمدهنردوست
کلاس اخلاق
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 23:00

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

کلاس حلقه های صالحین
عکس/محمدهنردوست
کلاس حلقه های صالحین
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 21:40

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

تخته فولاد اصفهان
عکس/محمدهنردوست
تخته فولاد اصفهان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 21:30

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

نشست بصیرتی،اعتقادی
عکس/محمدهنردوست
نشست بصیرتی،اعتقادی
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 21:20

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

پینت بال نوجوانان
عکس/محمدهنردوست
پینت بال نوجوانان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 21:10

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

اردوگاه شهید بهشتی اصفهان
عکس/محمدهنردوست
اردوگاه شهید بهشتی اصفهان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 19:00

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

مسجد امام خمینی اصفهان
عکس/محمدهنردوست
مسجد امام خمینی اصفهان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 16:10

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

بازار سنتی اصفهان
عکس/محمدهنردوست
بازار سنتی اصفهان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 16:05

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

بازدید از میدان امام خمینی اصفهان
بازدید از میدان امام خمینی اصفهان
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 16:00

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

اردوی اصفهان(افتتاحیه)
عکس/محمدهنردوست
اردوی اصفهان(افتتاحیه)
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 15:34

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

اردوی اصفهان(حرکت)
عکس/محمدهنردوست
اردوی اصفهان(حرکت)
    تاریخ› یکشنبه 02 شهريور 1393 - 15:00

اردوی فرهنگی،تربیتی،آموزشی و تفریحی طرح شهید دستواره اصفهان

فوتبال پایگاه تابستانی صدیق 8 و 12
فوتبال پایگاه تابستانی صدیق 8 و 12
    تاریخ› سه شنبه 03 تير 1393 - 21:25

فوتبال پایگاه تابستانی روز های یکشنبه برای گروه های صدیق 8 و 12

RSS